Start

Kalender

Bli Medlem

Galleri

Kontakt

Köp & Sälj

Länkar

Antal besökare:
   
 
Besökare idag:
 

Välkommen till Ringsjöbygdens Burfågelklubb!

Här kommer du att finna all slags information från föreningen som ligger mitt i Skåne. Vårt huvudintresse är naturligtvis burfåglar av alla de sorter...
Välkommen!

VIKTIG INFORMATION FRÅN SF: s STYRELSE:
Fågelinfluensa i Danmark!

Man har funnit fall av fågelinfluensa hos tamfåglar i Danmark. Risken för smitta till människa uppges vara så gott som obefintlig, men för att skydda svenska tamfåglar har Jordbruksverket gått ut med följande information, som gäller till dess att man bedömer att smittrisken är över:

Skyddsnivå 2 gäller för hela Sverige.

Nivån innebär att fjäderfä (d.v.s. alla fåglar – även tropiska sällskaps- och hobbyfåglar) ska hållas inomhus. Om det inte går att genomföra ska fåglarna hållas hägnade, men foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Det är också viktigt med övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Några allmänna regler, för att undvika smittspridning:

Det är tills vidare förbjudet att hålla utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens. Endast de som sköter tamfåglarna bör ha tillträde till djurutrymmena. Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna. Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.
Jordbruksverket meddelar, när man bedömer att smittrisken är över och ovanstående inte längre gäller.

Mer information finns att läsa på www.jordbruksverket.se

Styrelsen

Angånde vår maillista:
De som vill vara med och få information via vårt utskick. Sänd in ett mail till ringsjobygdensbk@spray.se

fåglar
En bergslori som väntar på mat...
Månadsmöte den 10 April ...
Ringsjöbygdens Burfågelklubb